Instagram Virtuálna prehliadka Motor-Car Group Kontakty
home
Motor-Car Žilina, s.r.o.
JEEP lancia
Motor-Car Žilina, a.s. Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz, Jeep a Lancia

Servis LANCIA

Nenašli ste vysnívané vozidlo? Vyskladajte si auto podľa Vašich predstáv a my sa postaráme o všetko ostatné!

Záruka
Lancia
Predĺžená záruka
Lancia
Asistenčná služba
Lancia
Údržba+

Záruka Lancia

Záruka na vozidlo

Predajca poskytuje záruku na výrobné vady vozidla v dĺžke 24 mesiacov. Táto záručná doba začíná plynúť dňom odovzdania kupujúcemu, a nie je obmedzená počtom najazdených kilometrov. V prvých šiestich mesiacoch záručnej doby sa práva vyplývajúce zo záruky u kupujúceho, ktorý nie je podnikateľom, riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Podmienky záruky a jej rozsah po uplynutí prvých šiestich mesiacov záručnej doby (u kupujúceho, ktorý je podnikateľom a vozidlo zakúpil za účelom používania pri svojej podnikateľskej činnosti po celú jej dobu) sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami.

Za určitých podmienok poskytuje predajca ďalej záruku predĺženú nad 24 mesiacov, týkajúcu sa chýb laku (36 mesiacov od odovzdania vozidla) a prehrdzavenia (8 rokov od odovzdania vozidla).

Podmienkou poskytovania záruky je dodržanie Návodu na použitie a údržbu vozidla a predpísaných servisných prehliadok.

Kupujúci má právo na obnovenie prevádzkyschopného stavu vozidla bezplatnou opravou alebo výmenou dielov, ktoré sú nepoužiteľné, alebo neschopné prevádzky z dôvodu výrobnej vady.

Opravy sú bezplatné a zahŕňajú:

 • opravu alebo výmenu vadného dielu
 • náklady vynaložené na mzdu pracovníka, ktorý vykonáva opravu alebo výmenu vadného dielu
 • náklady vynaložené na spotrebný materiál nevyhnutný pre vykonanie opravy.

Vykonanie opravy sa zaručuje v dobe primeranej jej rozsahu a nutnej k opatrení príslušných náhradných dielov, pokiaľ nebudú na sklade. Oprava bude vykonaná tak, aby došlo k obnoveniu bezpečného a prevádzkyschopného stavu vozidla pri zachovaní štandardnej kvality.

Spôsob opravy alebo výmeny dielov stanovuje autorizovaný servis Lancia v súlade s predpísanými postupmi výrobcu.

Oficiálna servisná sieť Lancia poskytuje záruku na všetky vozidlá, predané cez oficiálnu obchodnú sieť Lancia, bez akýchkoľvek výdajov zo strany kupujúceho, a to ako v Českej republike, tak aj v zahraničí.

Záruka stráca platnosť, pokiaľ je možné závadu uviesť do spojitosti:

 • s úpravou, opravou alebo demontážou vozidla, ktoré boli vykonané mimo autorizované opravovne obchodnej / servisnej siete Lancia;
 • s úpravou vozidla bez predchádzajúceho schválenia výrobcom;
 • s nedbalosťou, nehodou, ponorením do vody, neskorým nahlásením závady, nevhodným používaním, účasťou na športových súťažiach, úpravou a opravou vozidla s použitím neoriginálnych náhradných dielov (tzn. náhradních dielov, ktoré nepochádzajú od výrobcu vozidla) alebo dielov, ktoré nie sú rovnocennej kvality.

Záruka sa nevzťahuje:

 • na prirodzené opotrebovanie; zvlášť nepokrýva výmenu alebo doplnenie oleja a výmenu napríklad následujúcich komponentov: filtrov, zapaľovacích sviečok, stieračov predných a zadných skiel, kotúčov spojky, predných a zadných brzdových kotúčov, brzdových doštičiek, bubnov a čeľustí zadných bŕzd, remeňov pohonu príslušenstva motora, žhaviacich sviečok, vstrekovačov vznetových motorov, koncoviek výfukov, tlmičov zavesení náprav;
 • na dodatočné vykonanie nástavieb a prestavieb karosérií alebo vstavaných zariadení;
 • na vozidlo, v ktorom bolo odpojené, opravované alebo modifikované počítadlo kilometrov a ak nebol o tomto zásahu vykonaný zápis do záručnej a servisnej knižky, s uvedením posledného stavu počítača kilometrov;
 • na škody, súvisiace s nemožnosťou použitia vozidla, následne vzniknuté problémy a prípadné komerčné straty.

Výrobcom neschválené doplnky

Lancia nenesie žiadnu zodpovednosť za nezrovnalosti / závady, spôsobené montážou doplnkov, ktoré nie sú súčasťou radu originálnych doplnkov výrobcu „Lineaccessori Lancia„.

Predĺžená záruka Lancia

 • 5 rokov záruka alebo 100 000 km na VŠETKY VOZIDLÁ LANCIA

Podmienky:

 • Na všetky vozidlá poskytuje LANCIA 2 roky základnej záručnej doby a naviac 3 roky rozšírenej záruky s limitom do 100.000 km. S každým vozidlom LANCIA zakúpeným u autorizovaných predajcov je spojený komplexný servis a rozsiahle záruky. LANCIA poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku, rozšírenú o 3 roky (do 100.000 km) na mechanické výrobné vady, trojročnú na výrobné závady laku a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícií služba cestnej asistencie.
 • Ponuka rozšírenej záruky platí na vozidlá objednané do výroby od 1.2.2013. K rozšírenej záruke je možné dokúpiť službu cestnej asistencie za 81 eur vr DPH.
 • Rozsah a podmienky záruky sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla resp. v podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie.
 • O záručných podmienkach pre skladové vozidlá sa informujte u svojho predajcu www.lancia.sk/predajcovia/

Asistenčná služba lancia

LANCIA EVERYWHERE ASSISTANCE je asistenčná služba, ktorú poskytuje naša spoločnosť bezplatne dva roky na nové vozidlá Lancia, zakúpené výlučne u autorizovaných predajcov. Uvedená služba môže byť ďalej predĺžená. Služba je k dispozícii takmer po celej Európe 24 hodín denne vrátane sviatkov a víkendov.

U automobilov kúpených od 1.6.2009 do 31.12.2011 sa v prípade poruchy, nehody alebo krádeže obráťte na tieto telefónne čísla: 0800 611 513 alebo +420 221 586 513

Prehľad služieb*:

 • Odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu
 • Zaistenie náhradného vozidla
 • Uhradenie nákladov za dopravu
 • Zabezpečenie návratu cestujúcich alebo pokračovanie v ceste
 • Preplatenie nákladov za hotel
 • Vyzdvihnutie opraveného vozidla
 • Poskytnutie zálohovej platby v prípade potreby
 • Poskytnutie lekárskej pomoci
* Pri jednej udalosti nie je možné vždy kumulovat všetky služby a je možné poskytnutie iba jednej z nich podľa výberu.

U automobilov kúpených po 1.1.2012 sa v prípade poruchy, nehody alebo krádeže obráťte na tieto telefónne čísla: 0800 111 992 alebo +421 252 490 045

Prehľad služieb:

 • Mobilná dielňa
 • Odtiahnutie vozidla
 • Náhradné vozidlo
 • Náklady na dopravu
 • Návrat cestujúcich alebo pokračovanie v ceste
 • Platenie nákladov za hotel
 • Prevzatie opraveného vozidla
 • Návrat neopraveného vozidla domov
 • Informačná služba

Údržba+

UDRŽUJTE SVOJE AUTO V SKVELEJ KONDÍCII ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK

V rámci programu Údržba+ si môžete predplatiť 2 až 10 predpísaných kontrol pre vaše vozidlo a získať tak zľavu 20% na originálne náhradné diely a kvapaliny, ktoré sú potrebné k pravidelnej údržbe vozidla. V cene za predpísané kontroly je zahrnutá aj cena práce.

Vďaka programu Údržba+ bude vaše vozidlo stále vo forme. Skúsení a kvalifikovaní mechanici vykonajú v autorizovanom servise výrobcom predpísané kontroly a údržbu vášho vozidla tak, aby pre vás bolo aj naďalej spoľahlivým a výkonným partnerom.

Údržba+ navyše v prípade predaja vaše vozidlo zhodnotí, pretože zmluva zostáva platná aj pre ďalšieho majiteľa. Pravidelná údržba v autorizovanom servise zaznamenaná v servisnej knižke dokladá transparentnú históriu vozidla, zvyšuje jeho hodnotu a uľahčuje následný predaj.