Instagram Virtuálna prehliadka Kontakty
home
Motorr Žilina, s.r.o.
Motorr Žilina, s.r.o. Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz

Servis Mercedes-Benz

Nenašli ste vysnívané vozidlo? Vyskladajte si auto podľa Vašich predstáv a my sa postaráme o všetko ostatné!

Akčné
ponuky
24-hodinový
servis
Bezplatný servis Predĺžená záruka MBSK+ MobilityGo
 
Mobilo
 

Akčné ponuky

foto

Môj servis pre triedu S (W221)

Malý olejový servis (Assyst A)

Zistiť viac

24-hodinový servis

V prípade technickej poruchy alebo problémov so štartovaním na ceste je vám k dispozícii kdekoľvek v Európe 24-hodinová pohotovostná služba Mercedes-Benz. Naše služobné číslo 00800 1 777 7777* si vypočuje váš hovor a zariadi vám okamžitú profesionálnu pomoc. 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne - naša 24-hodinová služba vám promptne pomôže. Poruchu možno často opraviť priamo na mieste, ale ak to nebude možné, zaistíme prevoz vášho vozidla do najbližšieho servisného strediska Mercedes-Benz a zariadime vám alternatívnu dopravu.

Môžete sa spoľahnúť na tieto služby:
 • Individuálna asistencia v prípade núdze
 • Rady a diagnóza
 • Organizovanie pomoci
 • Riadenie a spolupráca
 • Kvalifikovaní špecialisti

Bezplatný servis

 • 6 rokov alebo do 160 000 km bezplatný servis (pre Sprinter až do 300 000 km)
 • Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.
  Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 6 rokov alebo do 160 tisíc kilometrov bezplatný servis a údržba vrátane prác a materiálu. Platí pre všetky modely osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Keď si náš zákazník spočíta šesťročné servisné náklady, tak zistí, že sme mu venovali minimálne v závislosti od typu vozidla 2-5 tisíc eur.
Podmienky platnosti 6-ročného bezplatného servisu:
 • Šesťročný bezplatný servis platí len na území Slovenskej republiky od 1.1.2001[1]. Vozidlo musí byť zakúpené po 1.januári 2001[1] prostredníctvom predajnej siete MB na území Slovenskej republiky a záručné prehliadky môžu byť bezplatne vykonané len v autorizovaných dielňach MB (podľa autorizácie dielne vykonávať údržbu na danom type vozidla).
  Bezplatný servis trvá 6 rokov alebo 160 000 najazdených kilometrov, podľa toho čo sa dosiahne skôr.
Rozsah servisných úkonov:
 • Realizácia údržby predpísanej spoločnosťou MB, čo znamená údržba na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác popísanom v systéme ASRA, vrátane poskytnutia k tomu potrebných náhradných dielov (motorový olej, olejový filter a predfilter, gumičky stieračov pri každej druhej návšteve, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) s výnimkou pohonných hmôt.
Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených:
 • nehodou alebo násilím
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu
 • zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou
 • používaním neoriginálnych ND a príslušenstva

ako aj

 • prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...)
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...)
 • náklady na odťah
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy laku
 • dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...)
Čo je zákazník povinný:
 • vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných technických prehliadok včas
 • vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík na vlastné náklady

Servisné výkony budú realizované výhradne v zmluvných dielňach siete MB na Slovensku.

Predĺžená záruka MBSK+

Základný popis a druhy produktu "Záruka MBSK+

Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Dĺžka stanovenej záručnej doby, resp. stanoveného maximálneho počtu kilometrov najazdených daným vozidlom, počas ktorej má konečný zákazník nárok na poskytovanie opravy porúch a vád na vozidle v zmysle vyššie uvedenej definície, je stanovený individuálne pre každý druh produktu MBSK+.

Druhy produktu Záruka MBSK+:

Pre osobné vozidlá Mercedes-Benz:

 • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)
 • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

Všeobecné podmienky pre produkty Záruka MBSK+

Doba platnosti dobrovoľnej záruky v závislosti od druhu produktu "Záruka MBSK+":

MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km):
 • 12 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla,
  avšak maximálne len do najazdenia 100 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky
MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km):
 • 24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla,
  avšak maximálne len do najazdenia 120 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky
MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km):
 • 24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla,
  avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky
MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km):
 • 48 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla,
  avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

Podmienky uznania nároku konečného zákazníka na poskytnutie výkonov v rámci produktu:

 • všetky doterajšie výkony vykonané na danom vozidle,
  ako sú prehliadky, výmeny opotrebiteľných dielov,
  opravy závad a porúch v rámci záruky výrobcu, opravy po havárii,
  boli vykonané výlučne v autorizovanej opravovni

Možnosti zakúpenia produktu:

Pre nové motorové vozidlá s dátumom prvého prihlásenia do evidencie vozidiel (ďalej len "prvé prihlásenie")
od 01. 01. 2011:
 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.
Pre jazdené motorové vozidlá, ktoré boli používané ako predvádzacie alebo služobné vozidla v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska, a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky neuplynula doba 2 roky:
 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.
Pre nové motorové vozidlá alebo jazdené motorové vozidlá, ktoré boli skladované alebo používané v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky uplynula doba 2 roky:
 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Prenos plnenia:

 • je možný aj pri predaji vozidla
Opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe.

Produkt sa nevzťahuje na:

a) Odstraňovanie škôd spôsobených:
 • nehodou alebo násilím (dopravná nehoda, zámerné násilné poškodenie...)
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročením povoleného užitočného zaťaženia vozidla, prekročením dovoleného zaťaženia náprav, prekročením dovolených otáčok motora, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, použitím nevhodných prevádzkových hmôt, a pod.
 • zmenami alebo akýmikoľvek úpravami na vozidle vykonaných treťou osobou alebo vykonaných bez schválenia výrobcom alebo MBSK
 • používaním ND a/alebo príslušenstva neschválených DCAG alebo MBSK (neoriginálne domontované príslušenstvo)
 • použitím vozidla na motoristickom podujatí
 • živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a pod.)
 • účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská voda, apod.)
b) Vykonávanie nižšie uvedených služieb:
 • nvykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia (napríklad: spojka, brzdy, žiarovky, pneumatiky, disky, ...)
 • pravidelnú údržbu, nastavovacie práce na podvozku, dverách, streche – pokiaľ sa tieto práce netýkajú jednoznačne poškodeného ND uznaného v rámci záruky
 • opravy hluku pri jazde ako je drnčanie, klepkanie...
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena dielov podvozkových skupín (napríklad: uloženia kolies, tlmiče, čapy, ramená, tyče a puzdrá stabilizátora, ...), ako aj meranie a nastavenie geometrie podvozka
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • úvšetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody
 • náhrada nákladov na odtiahnutie vozidla a výjazd mechanika k vozidlu do miesta vzniku poruchy
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (napr.: alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy ND a/alebo príslušenstva neschválených výrobcom alebo MBSK
 • dopĺňanie prevádzkových hmôt a náplní

MobilityGo

Príchod do cieľa zaručený - dobrý pocit tiež.

Príchod do cieľa je tá najlepšia časť cesty a preto vám preň poskytujeme záruku: Mobilo.

Táto záruka mobility je v štandardnej výbave pre každý osobný automobil Mercedes-Benz v oblasti platnosti bez dodatočných poplatkov prvé štyri roky po počiatočnej registrácii (od 1. apríla 2008). Potom sa krytie mobility pre poruchy obnovuje s každou kontrolou až do maximálne 30 rokov.*

Sľubujeme vám, že s Mobilo budete vždy mobilní.

Keď bude mať vaša pneumatika defekt: Mobilo vám ručí za mobilnosť a rýchlu pomoc, ak váš Mercedes už neobstojí na ceste kvôli technickej závade.

Pre drobné nehody: Malé nešťastie sa stane ľahko. Ešte dobre, že aj v týchto prípadoch sa môžete spoľahnúť na Mobilo - či už sú to stratené kľúče, málo oleja alebo chladiacej kvapaliny, alebo ak ste natankovali nesprávne palivo.

V prípade nehody a vandalizmu: Mobilo tiež poskytuje pomoc, ak je vaše vozidlo znepojazdnené vonkajšou mechanickou silou.

Mobilo

Sériová záruka. V celej Európe.

Mobilo Mercedes-Benz platí pre vaše vozidlo štyri roky po prvej registrácii (od 1. apríla 2008 vrátane). Potom si môžete Mobilo predĺžiť podľa vašej potreby až na dobu 30 rokov. Na obnovenie záruky mobility musíte priniesť vaše auto k predajnému partnerovi Mercedes-Benz na pravidelnú kontrolu, ktorá bude zaznačená do vášho technického preukazu. Tento záznam slúži ako dôkaz autorizácie pre Mobilo. S pravidelnou kontrolou sa Mobilo obnovuje maximálne na jeden rok po kontrole, čiže vaša mobilita je počas tejto doby naďalej chránená službami Mobilo v prípade poruchy.

Váš predajný partner Mercedes-Benz vám môže poskytnúť rozsiahle služby v oblasti mobility bez dodatočných nákladov, vďaka čomu sa môžete aj v tom najhoršom prípade opäť rýchlo a spoľahlivo pohybovať.

* Alternatíva k náhradnému vozidlu. V spiatočnej ceste sú započítané náklady do 400 EUR na osobu

MobiloLife

Čo je MobiloLife?

V rámci podmienok predaja nových vozidiel spoločnosti Daimler AG predstavuje balík MobiloLife doplnok k záručným predpisom a úpravám o vecných chybách a pre všetky osobné automobily Mercedes-Benz platí počas celej životnosti vozidla až počas 30 rokov. Mobilita znamená nezávislosť. Dnes do kancelárie, zajtra na nákupy a cez víkend s rodinou do prírody. Mercedes zvládne Vaše mobilné úlohy obzvlášť spoľahlivým spôsobom - pri každej jazde, mnoho tisíc kilometrov. Ak by sa však stalo, že nastane "prípad prípadov" a Váš Mercedes nenaplní želanie zachovania mobility, môžete sa spoľahnúť na to, že pomocou našej záruky mobility "Mercedes-Benz MobiloLife" ostanete bezpečne v pohybe.

MobiloLife platí pre nové vozidlo spočiatku 2 roky. Potom sa obnovuje s každou údržbou vykonanou v servisnom stredisku Mercedes-Benz a platí až do najbližšej plánovanej návštevy servisu. Maximálne počas 30 rokov. Podmienkou opätovného vybavenia Vášho vozidla balíkom MobiloLife je, aby ste si pri údržbe dali neodkladne urobiť ďalšie identifikované potrebné práce v špecializovanej dielni podľa pokynov výrobcu.

Podrobnosti pre oblasť platnosti

Na cestách Vám pomôže 24-hodinový servis

Sme tu pre Vás bez ohľadu na to, kdekoľvek sa nachádzate a akýkoľvek servis na vozidle potrebujete.

Kontaktujte najbližšie regionálne servisné stredisko Mercedes-Benz.

Mobilní profesionálni servisní technici sú Vám k dispozícii 365 dní v roku.

Jednoducho vytočte číslo horúcej servisnej linky +421 2 5010 2601 (v celej Európe)