Vedenie spoločnosti

Ivan Kralovanský

Riaditeľ

Mobil: +421 908 968 904

E-mail: i.kralovansky@motorr.sk

Ing. Dušan Fraňo

Finančný riaditeľ

Mobil: +421 905 805 096

E-mail: d.frano@motorr.sk

Predajné oddelenie

Zuzana Knapcová

Asistentka riaditeľa

Telefón: +421 41 701 0102

Mobil: +421 905 681 010

E-mail: z.knapcova@motorr.sk

Denisa Kormanová

Predajca vozidiel

Mobil: +421 905 681 552

E-mail: d.kormanova@motorr.sk

Juraj Kupčo

Predajca vozidiel

Telefón: +421 41 7010 100

Mobil: +421 905 681 068

E-mail: j.kupco@motorr.sk

JUDr. Tomáš Kováčik

Predajca vozidiel

Mobil: +421 905 722 409

E-mail: t.kovacik@motorr.sk

Tomáš Staník

Predajca jazdených vozidiel

Mobil: +421 908 320 903

E-mail: t.stanik@motorr.sk

Tomáš Durec

Produktový expert

Mobil: +421 918 748 488

E-mail: t.durec@motorr.sk

Mária Koláriková

Vedúca marketingového oddelenia

Mobil: +421 917 939 409

E-mail: m.kolarikova@motorr.sk

Matej Slovík

Online marketingový pracovník

Mobil: +421 918 603 496

E-mail: m.slovikj@motorr.sk

Mgr. Beáta Tvrdá

Recepčná

Telefón: +421 41 70 10 100

Mobil: +421 905 681 181

E-mail: b.tvrda@motorr.sk

Michaela Babčanová

Recepčná

Telefón: +421 41 701 0100

Mobil: +421 918 746 932

E-mail: m.babcanova@motorr.sk

Ing. Veronika Šplhová

Asistentka predaja/Koordinátor leasingov a financovania

Mobil: +421 917 920 268

E-mail: v.splhova@motorr.sk

Lucia ​Ladiverová

Asistentka predaja/Koordinátor leasingov a financovania

Mobil: +421 905 640 003

E-mail: l.ladiverova@motorr.sk

Servisné oddelenie

Ing. Andrej Dobo

Vedúci popredajných služieb

Mobil: +421 905 246 028

E-mail: a.dobo@motorr.sk

Daniel Taraba

Servisný poradca

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 905 681 468

E-mail: d.taraba@motorr.sk

Lukáš Ševčík

Servisný poradca

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 905 422 324

E-mail: l.sevcik@motorr.sk

Roman Jankovích

Servisný poradca

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 905 681 557

E-mail: r.jankovich@motorr.sk

Mgr. Branislav Kyseľ

Servisný poradca

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 905 681 671

E-mail: b.kysel@motorr.sk

Michal ​Meliš

Garančný technik

Mobil: +421 917 667 391

E-mail: m.melis@motorr.sk

Michal Farkaš

Servisný poradca poistných udalostí

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 918 766 254

E-mail: m.farkas@motorr.sk

Martin Stano

Servisný poradca poistných udalostí

Mobil: +421 905 681 081

E-mail: m.stano@motorr.sk

Eva Kopasová

Servisná poradkyňa

Telefón: +421 41 701 0107

Mobil: +421 918 756 178

E-mail: e.kopasova@motorr.sk

Dalibor Noga

Vedúci predaja náhradných dielov

Telefón: +421 41 701 0109

Mobil: +421 905 681 568

E-mail: d.noga@motorr.sk

Peter ​Bajánek

Predajca náhradných dielov

Telefón: +421 41 701 0109

Mobil: +421 905 681 554

E-mail: p.bajanek@motorr.sk

Ján Frnčo

Predajca náhradných dielov

Telefón: +421 41 701 0109

Mobil: +421 905 681 481

E-mail: j.frnco@motorr.sk

Martina Mizerová

Asistentka popredajných služieb

Telefón: +421 41 701 0108

Mobil: +421 905 681 414

E-mail: m.mizerova@motorr.sk

Správa budovy a areálu

Richard Pobeha

Správca budovy a areálu

Mobil: +421 917 990 341

E-mail: udrzbaza@motorr.sk